ترس

خيلي مي ترسم وقتي تنهام
مي دوني تيزم حواسم هست
اما تا صبح خوابم نميبره
ديوارامون خيلي كوتاه نسبت به بقيه خونه ها
ترسو نيستم
اما فكر كني خيلي راحت يكي مي تونه وارد حريم خصوصي بشه مي ترسي
حالا مي خواي بچه 5 ساله باشي و چه يك نره خر گنده با 40 سال سن
چه جوان و چه پير
ترس از دزد نيست
دزدا را ميگن خيلي هاشون ....

اه ، اين حرفا چيه نصفه شبي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر