من هم رفتمهر آمدني را رفتني است و هر منصبي را عزلي
خوشا به حال آنان كه در خدمت خلقند

براي همه آرزوي موفقيت مي كنم از صميم قلب ، همه دوستان اين چند ساله كه توي اداره كل فني و حرفه اي بودند ، همه و همه

از امروز فصل جديد رقم مي خوره ، هر كسي يك سرنوشتي داره و نميشه هميشه يك جا بمونه ، من كه نه ولي هيچ وقت از رفتن هيچ كس ناراحت نشين ، چون همه رفتني هستند جيگر

۲ نظر:

reyhan گفت...

چرا دنيا پر از حادثه هاي وارونست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

michelmiller25596887 گفت...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

ارسال یک نظر