شما

شما كه نگران يكي ميشين تا يك داستان مي نويسه ها ، هر دفعه حالش را بپرسين ، اگه دوست كسي هستين ديگه هفته اي يك بار حالش را بپرسين ، آقاجون بلكه يكي بميره دور از جون همه ، چهلمش مي خواين برين ؟؟
تا يك داستان آدم ميگه كه فكر ميكنين طرف مي خواد بميره كه اينا را نوشت ها و صبح اين صفحه پر پيغام كه خل شدي ها ، زود تر شما حالش را بپرسين !
خوب بابا از حال همديگه با خبر بشين يك كمي !
ديگه توي اين دنياي كه همتون اينترنتي هر شب دارين چت ميكنين ، يك پيغام ( پي . ام ) هيچي ازتون كم نميكنه ! به خدا كم نمي كنه ، اگه كم شد بيا بزن تو گوش من ( يا واسه اسنكه خيالت راحت بشه ها ، اول بزن بعد پي . ام بده )
يك كمي مثل ... ، بي خيال واسه كي ميگم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر