بي خوابي

بد جوري بي خوابي زده به سرم
اصلا خوابم نمي بره

خط اي.دي.اس.ال هم خيلي افتضاح شده

چند روزه خيلي اوضام بهتر شده
خوشحال ;)
توپ ، 40 تيكه

راستي خوابتون نبره چيكار ميكنين ؟
گوسفند ميشمارين ؟
دوش مي گيرين ؟
بازي مي كننين ؟
يا پاي تلويزيون لم ميدين ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر