او ....

خيلي آروم بود
باورم نمي شد اونا را بگه
نمي دونم اما بهتر از اين بود كه نگفته بره
بگه ...
اما خوب گفت ، تو صورت هم ديگه نگاه نمي كرديم
مي دونين مردا خيلي وقتا احساس را قايم مي كنند ، اما بعد يك جاي آروم خودشون را خالي مي كنند ، شايد اون لحظه موبايل زنگ بزنه ، شايد هم هوس پياده روي كنند ....

بعد اين همه سال و خدافظي ، نه من و نه اون باورم نمي شد ، اما خوب زندگي ديگه ، يك روز خنده يك روز گريه ، شايد تا سالها نبينمش ولي از صميم قلبم براش آرزوي موفقيت مي كنم

ما چاكريما

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر