يك پيش بيني

مكزيك حذف ميشه ، نهايتش دور دوم مي رسن اونم به نكبت تمام و بدبختي اگه برسند . مثل فرانسه توي جام پارسال چون تموم حريفا حتي پرتغال را دست كم گرفتند و با اطمينان ميگن در دور اول حريف مهمي نداريم .
مثل فرانسه كه سنگال را دست كم گرفت !

غرور اولين نشانه شكست !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر