خدايا دوست مان داري ؟

اينجا در گوشه اي از خاك اين كره خاكي مردمي كه سراغت مي آيند و دست شان را به سويت بلند مي كنند ، همگي يك در خواست و يك آرزو بيشتر ندارند .
آخرين اميد خودت هستي و مي دانيم كه حتي يك نگاهت مي تواند از آرزوهاي ما يك جشن بسازد ... خدايا ! مي دانيم كه دوست مان داري حتي اگر مصلحتت آرزوي ما نباشد .

خدايا دل كردم شاد كن ...
خدايا فقط يك نگاه و يا حتي نيم نگاه ...
خدايا ...

از ما حركت ، از تو بركت ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر