عرب هاي .... !

آخه روزي چند بار دري وري بار عربها كنيم !
شبكه 3 به خاطر عرب ها ي احمق كه art همه حق بازي را خريده قطع كرده كانال را !

خوب دري وري ها يك كمي اين پولا را خرج كنين !
اه ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر