نيكبخت رفت پرسپوليس اما ...


عليرضا واحدي نيكبخت در ازاي قراردادي 2 ساله و ساليانه 250 ميليون تومان به تيم پرسپوليس پيوست .
نيكيبخت اعلام كرده : من براي پيشرفت به تيم اومدم ! و مسائل مالي واسم مهم نيست !
روزنامه پيروزي : نيكبخت به آرزوي خود پس از 8 سال رسيدم !

چه خوبه وقتي به جايي ميرسيم به گذشته و اتفاقات پشت پا نزنيم نگيم اون 8 سال به زور بوده ، نگيم به زور 8 سال تحمل كردم ! دوست دارم مصاحبه ها را از 8 سال پيش بكشين بيرون ببينين چي گفته و الان يك سري چيزاي ديگه به خاطر يك سري مسائل نگيم
به خاطر تموم زحمت ها ازت ممنونيم اما نگو 8 سال به زور استقلال موندم .

مثل مرد تصميم گرفتي اما مثل مردايي نباش كه به گذشته اشون پشت پا مي زنند !

موفق باشي عليرضا جان
دشمنت هم شرمنده اما نگو اون 8 سال دلت با استقلال نبوده ، 8 سال زندگي كردي به همه جا رسيدي ، حالا ....

نميدوم خوشحال باشم يا ناراحت ، ناراحتم فقط به خاطر اينكه گفتي از اول پرسپوليسي بوده !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر