تعصب

نيكبخت هنوز نرفته يا رفته مهم نيست !
فقط اگه بره درك مي كنم الان واسه چي رفته ؟!

چون تعصب با شكم گرسنه معنايي نداره
چقدر منتظر تماستون موندم ، حتي خودم اومدم ، گفتم چندين سال بودم حالا هم ميرم با اينكه اينجا نيسم اما كاش لااقل يك كم درك مي كردين ، ديگه اون زمان نيست تعصب باشه و بخواي خيلي حسا را داشته باشي ، يك بار ، دو بار اما بار سوم چي ديگه من كه نميام التماس كنم ، خيلي راحت عوض كردم ، البته اين فقط كار با زندگي فرق ميكنه ، توي دنياي كار به بعضي چيزا عليرغم ميل باطني ات بايد مثل ... برخورد كني !
متاسفم

اما خوب توي كار نميشه تعصبي برخورد كرد
چون اينم ميره كنار هزاران چيز ديگه !
چيزي بود كه شما بايد سودش را مي كرديم اما خودتون برگ برنده را دادين به من چند نفر ديگه مثل من !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر