مومنان ظاهرساز ...

فيلم صاحبدلان چنديدن قسمت پيش اون كسي كه اومد دنبالش بش گفت اي مومن ظاهربين ...
حالا هم شده ماجراي ما و مومنان ظاهرساز ! خدا وكيلي نميدونم چه جوري مردم نماز مي خونند و روزه مي گيرند ! وقتي يك ملتي از دستوشن به عذابند ...
بذارين برم فرودگاه و بيام تا ماجراي ببخشيد ولي پدرسوخته بازي يكي از شركت هواپيمايي را بگم ، واقعا تا بش ميگن حاجي حالم بهم مي خوره ! از حاجي بودن و مسلمون بودن فقط ياد گرفته يقشو ببنده ، تسبيح بگيره دستش ، ريش بذاره ، صلوات چاق كنه و وسط حرفش بگه الله اكبر ! الله به كمرت بزنه كه يكي از دستت راضي نيست و داري حق ملت را مي خوري ... نمي دونم ديگه چي بگم از دست اين مومنان ظاهرساز .
خدائيش مردم را آزار ندين و حق كسي را نخورين ، نمي خواد فقط اين 30 روز را مسلمون باشين و دولا و راست بشين ، براي بنده اش مي تونين ظاهرسازي كنين اما واسه خدا نه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر