پشت چراغ قرمز

پسرك شيشه 206 را پاك كرد يك كمي پول خرد داد بهش ، شيشه يك ماشين ديگه ، رسيد به يك پاترول يك نگاه كرد ديد دستش نمي رسه نه پولي گرفت و نه شيشه اي پاك كرد !
چراغ سبز شد ...

چند دقيقه بعد:
ماشي كيپ تا كيپ وايسادند يك موتور مي خواد از لابهلاي ماشينا رد بشه ، معلومه مرد موتور سوار از مسير دوري داره ميره سمت محل كارش ، يك دفع به آينه بغل يك سمند مي خوره و هول مي كنه و زود شروع مي كنه به دست كشيدن روي آينه و صاف كردن و درست كردن اينه .

ما كاراي مهمتري داريم توي جامعه مثلا منحل كردن يك سازمان و از نون خوردن انداختن يك عده كارمند و حقوق بگير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر