وقتي بخواهيم كاري كنيم ...

ميگن خدا دو باري نظاره گر و مي خنده
يكبار وقتي بخوان بنده اي را به ناحق خراب كنند
يكبار هم وقتي بخوان بنده اي به زور و به ناحق بر مسندي بشونند !

الان شده مصداق ما و دوران قبل و بعد
الان در يك برنامه هماهنگ شده دارند قاليباف را خراب مي كنند
كافي عنوان لينكهاي چند روز گذشته صبحانه را بخونين !

يا بحث منوريل كه يك زماني مخالف بودند ولي حالا دارند تبليغ اش را از تلويزيون پخش ميكنند

اما نكنين اين كارا آخر و عاقبت نداره !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر