آيا ميدانيد كه ؟

آيا مي دانيد با همين كارتي كه در اختيار شماست نمي توانيد پول برداشت كنيد ؟
آيا مي دانيد با همين كارت نمي توانيد به حساب خود دسترسي داشته باشيد ؟
آيا مي دانيد اين كارت مي تواند شما را بدبخت كند ؟
آيا مي دانيد با همين كارت از هزاران فروشگاه خريد نكنيد ؟
آيا مي دانيد در بسياري از فروشگاه اين كارت معتبر نمي باشد ؟
آيا مي دانيد دستگاههاي خود پرداز تنها روزانه به مدت 30 دقيقه به ارائه خدمات مي پردازند ؟
آيا مي دانيد با همين كارت كه در جيب شماست ميليون ها تومان پول شما بلوك مي شود بدون اينكه خودتان بخواهيد !
آيا مي دانيد ممكن است در يك روز زمستاني به اميد اين كارت ساعتها در سرماي زمستان يخ بزنيد ؟
آيا مي دانيد براي دريافت پول از همين كارت كه در اختيار شماست بايد هزاران دستگاه را امتحان كنيد ؟
آيا مي دانيد اين شانس و اقبال بلند شماست كه هر از گاهي از اين دستگاه ها پول دريافت كرده ايد ؟
آيا مي دانيد شبكه شتاب در بسياري ساعات روز قطع مي باشد ؟
آيا مي دانيد در آخرين ساعات شب معمولا اين دستگها ها فاقد پول است ؟
و هزاران آيا ميدانيد كه شما نمي دانيد و حتي به ذهن شما نرسيده است !

شما چه ميدانيد ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر