برف


زمستون اصفهان خيلي زود اومده
4-5 بار برف تا قبل زمستون توي اصفهان بي سابقه بوده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر