ناصر عبداللهي هم رفت ...


ناصر عبدالهي دير اومد و زود رفت ، بي اختيار ياد كساني مثل افشين مقدم ميوفتم ، دير ميان و زود ميرن ...
خدا رحمتش كنه .

همه ي آهنگهاش يك حس و حال خاصي دارند و آهنگ هواي حوا از آخرين آلبومش ( هواي حوا ) يك حس و حال ديگه .

دل من يه روز به دريا زد و رفت
پشت پا به رسم دنيا زد و رفت
پاشنهء كفش فرارو ور كشيد
آستين همت رو بالا زد و رفت

يه دفعه بچه شد و تنگ غروب
سنگ توی شيشهء فردا زد و رفت
حيوونی تازگی آدم شده بود
به سرش هوای حوٌا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره كرد
نامهء فرداها رو تا زد و رفت
حيوونی تازگی آدم شده بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر