هدف و فاصله ما

بين من و تو خيلي فاصله است
من نياز دارم به اين كار و مجبورم ، ولي تو نه فقط و فقط واسه پركردن وقتت كار را انجام مي دي
من هدفي بزرگتر دارم و تو اين بالاترين هدف ات شدهو ديگه تا همين جا شايد واست كافي باشه !
اما هروقت توي تيمي كاري ميكني سعي ات را بكن تا هدف هات را بقيه گروه يكسان باشه ، اگر هم نيست خودت و هدفت را بالاترين جا برسون تا با بقيه باشي ، تا كار بقيه هم به چشم بياد تا خستگي و فشار روي عده اي نباشه ! بعضي وقتا مجبوري به چيزي جز هدف خودت فكر كني ، مجبوري به هدف تيم فكر كني ، شايد تو اونا هدفت نباشه ولي سعي كن تا اونم هدفت باشه ، بعضي وقتا ميشه كمي واسه ديگران از هدف خود آدم كه پائين تره گذشت .

آره ميشه گذشت ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر