عكس

تا ديدم اين عكس را توي فليكر ياد اين آهنگ شادمهر افتادم:
ميدونم آخر قصه ميرسي به داد من لحظه يكي شدن تو آينه ها نزديكه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر