پايان ديكتاتور، صدام اعدام شد

صدام اعدام شد ، به همين راحتي ؛ بعد از سالها كشتار مردم ، بعد از كشتار 300 هزار ايراني عزيز در جنگ ، صبح امروز با طناب دار اعدام شد ، آره صدامي كه توي تموم عمرمون به شوخي يا جدي لعن و نفرين نثارش ميكرديم مرد .
به قول معيني: صدام باورت ميشه ؟ تو مردي ديگه ...

صدام مرد ، صدام به گور رفت !
از مرگ كسي هيچ وقت كسي شاد نميشه ، و به مرگ كسي هم راضي نيست ، شايد ته دلمون بگيم ولي مي دونيم چيزي نيست، ولي صدام را زبون و دلمون يكي بود و نفرين ميليونها ايراني اونو به كام مرگ برد .
راستي اين فقط مجازات يكي از جرمها بود ! بقيه چي ؟ اگه قرار بود واسه همش اعدام بشه چي ؟

ولي مرد ديگه ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر