من ...

من اگه بخوام تقلب كنم و كاري كنم
اول از همه يك جوري اينكارو انجام مي دم كه آب از آب تكون نخوره !
دوم هم از هيچ كسي نمي ترسم ! ( از بنده خدا )
پس بدونين نكردم

اين جواب يك كسي بوده كه وقتي باهام كار نداشته ديگه مزخرف گفته !
( حيف كه نمي خوام اسم ببرم ! )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر