بشكنه اين دست !

بشكنه اين دست كه تا كتف عسل كني و بذاري توي دهنشون بازم گاز ميگيرند !
بشكنه اين دست ، بشكنه كه نمك نداره !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر