ما و اونا

اين مطلب تحريف شده :D

اونا را اسمشونو يك كاميون ميكشه ولي كارشون توي خورجين دوچرخه هم نميذارند !
ما چون 150 تومن ميگيريم حرفمون ارزش نداره ولي اونا چون 100 ميليون گرفتند حتما كارشون بهتره !
ما را بايد داخلي بگيرند تا خودمون گوشي را برداريم ولي اونا بايد كد بگيرين !
ما با سرويس اداره يا اتوبوس و يا تاكسي ميايم ولي اونا با هواپيما ميان و تاكسي فرودگاه !
ما ناهار شايد بياريم ولي اونا بايد حتما ناهارشون از رستوران باشه !
ما 5 سال داريم كار ميكنيم و نون كارمونو مي خوريم ولي اونا نه كاري كردند و فقط نون اسموشون را مي خورن !

ما داريم توي مملكتي زندگي ميكنيم كه كسي هنوز روي مبل خوب ننشسته ، ما توي مملكتي هستيم كه همه مدرك را ميبينند ، ما توي مملكتي كه هنوز خيلي ها كار خوب نديدن !
آره ما توي اين مملكت هستيم و شايد محكوم به فنا هستيم !

راستي مي دونين چرا حقوق كارمنداي فلان سازمان را يك ماه بعد ميدن ؟ چرا سر موقع نمي دن ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر