استقلال

يك چيزي بايد بدونيم ، اگه از چيزي يك ويرانه ساختين مرد باشين و وايسين و درست كنين ، يك مهندس ساختمان تا تيشه را ميزنه به يك ساختمان مرد و مردونه وايميسه و تمومش ميكنه چون خودش خراب كرده !

استقلال همه اون مديران بي همه چيز خراب كردند ولي حالا به جاي درست كردن استفا دادند و رفتند ، به همين راحتي !
ولي مديران استقلال هيچ تقصيري ندارند ، تموم تقصيرات مال رئيس به اصطلاح سازمان تربيت بدني ! توي هيچ دوراني ، نه دوران هاشمي طبا و نه دوران مهرعليزاده عقده اي كه واسه عدم حمايت رياست جمهوري ، قريب مديرعامل وقت استقلال را بركنار كرد اينقدر اوضاع ورزش افتضاح نبوده ، افتضاحات ورزش توي كشتي ، وزنه برداري ، بسكتبال ، واليبال ، محروميت فوتبال ، كميته انتقالي و هزاران اتفاقي كه چون توي 3 تا ورزش اول مملكت نبوده به چشم نيومده !

خوب همه اون پائين دستي ها ، مديران استقلال ، طالقاني ها ، يزداني خرم ها ، دادكان ها كه مشكل ندارند ، مشكل يك چيز ديگه است ، اونم رئيس سازمان !

مديران ما فقط مشكل را توي پائين دست مي بينند ، اما خودشون را نمي بينند كه سر تا مشكل هستند !
هيچگاه اوضاع ورزش ايران اينقدر افتضاح نبوده ، از جايي ديگه بايد حل بشه نه از استفاي مديران پائين

2 تا چيز هست بايد يك مدير غير سياسي و از همون جنس داشته باشه ، آموزش و ورزش ، تا مديران بتونند يك برنامه مدون و طولاني مدت تعيين كنند ، برنامه هايي 20 ساله ، نا برنامه هاي 3 ساله و 4 ساله و حتي 8 ساله كه با تموم شدن دوران رياست جمهوري همه چيز از اول آغاز بشه و ميلياردها ميليارد پول بسوزه !

متاسفم فقط
ولي مديران استقلال گناهي ندارند ، مشكل از جاي ديگه اي كه بايد درست بشه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر