آغاز يك راه بي پايان

يك پروژه اي بود با خيلي ها در ميان گذاشتم تا بيان همكاري كنند تا اون پروژه كه واقعا كار بزرگي هم بود و هست به نتيجه برسه ، هر كس به بهونه اي نيومد و پا پس كشيد تا شركت نكنه و احيانا و خدايي نكرده درگير نشه و توي رو در واسي با من گير كنه !

اما هر كار بزرگي از يك جايي شروع ميشه ، اگر لري و سرجي موسسين گوگل روز اول ميگفتند واي ميدوني چقدر ديتا توي دنيا هست كار خيلي بزرگي و ما نميتونيم هيچگاه گوگل نمي شدند !
ريسك بزرگي كردند و الان شده گوگل بعد از 9 سال كار ، مسلما توي سالهاي اول گوگل نبوده و حالا گوگل شده ، اول كار يك هدف بزرگ تعريف كردند و اين ريسك را كردند و گفتند ما ميخواهيم تموم اطلاعات دنيا را جستجو كنيم و الان به اون هدفي رسيدند كه 9 سال پيش تعريف كردند !

9 سال ! 9 سال ، نه 9 ساعت و نه 9 روز و نه 9 هفته و نه 9 ماه !
9 سال ، 9 سال از عمر و زندگي آدم ولي يك كار جاودانه است ، اين چيزايي كه الان داريم و دارين فقط و فقط يك هدف كوتاه مدت و لحظه اي و شايد بشه گفت هوس كه يك آن دارين و فردا اين نيست !

نميدونم شايد هم من اشتباه ميگم اما كاري را شروع كردم كه تا 1-2 سال به نتيجه نميرسه ولي هدفم را امروز به همه گفتم ولي پا پس كشيدين ، نميدون ترسيدين يا به حرفن اعتماد نداشتين ، ولي همه تون يادتون باشه 7 تا كار نوشتم و گذاشتم جلوي همه ولي شما ...

مهم نيست چون راه من پاياني نداره و تازه آغاز شده ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر