فاصله

از عرش تا فرش خيلي فاصله است
مگه نه ؟

۱ نظر:

ارسال یک نظر