جشنواره فيلم هاي بنزيني

يك اس ام اس در نخستين ساعات سهميه بندي به دستم رسيد كه توجه شما را به آن جلب ميكنم !

 1. به خاطر 1 ليتر بنزين
 2. من ترانه 10000 ليتر بنزين دارم
 3. رستگاري قبل از ساعت 12 امشب
 4. دور دنيا با 100 ليتر بنزين
 5. رايحه خوش بنزين
 6. ب مثل بنزين
 7. علي بنزيني
 8. بنزيني ها
 9. بنزين بازي
 10. مرد بنزيني
 11. داستان بنزين
 12. پسر بنزين فروش
 13. پسري با 4 ليتري در بزرگراه
 14. سالهاي سهميه بندي

۱ نظر:

khafan_deinos گفت...

چه باحال ولی با این همه من یکی که نفهمیدم آخرش یعنی سهمیه بندی خوب است یا خوب نیست؟

ارسال یک نظر