هرگز مگو هرگز

سپيده که سر بزند در اين بيشه زار خزان زده
شايد دوباره گلی برويد شبيه آنچه در بهار بوييديم
پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر