قلمبه نویس

در راستای انجام پروژه های گنده به لزوم استفاده از کلمات قلمبه سلمبه به یک نفر قلمبه نویس نیازمندیم !

بهترین کار ( با کسره ب و ت و لهجه اصفهونی ) !
This is a Behterin Kar !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر