انتگرال

من صبح از خواب پاشدم
دست و صورتم را شستم
صبحانه خوردم
رفتم سر خیابون , پیاده یا با اتوبوس رفتم محل کارم
کارم را انجام دادم و برنامه نوشتم و ...
سایتها و سرور ها را چک کردم
ظهر کارت زدم و اومدم خونه
ناهار خوردم و خوابیدم
عصر رفتم بیرون یک کمی پیاده روی کردم
برگشتم خونه و فیلم دیدم
ایمیلم را چک کردم و خوابیدم

کاربر انتگرال و تابع و مشتق کجاش بود ؟
( بابا چرت و پرته , اینا چیه به خورد مردم میدین آخه و پولش را میگیرین ؟! )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر