یار بسیار است

بی جهت نمی گردد کسی یار کسی
یار بسیار است تا گرم است بازار کسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر