پیغام ماهی ها

رفته بودم سر حوض
تا ببینم شاید، عکس تنهایی خود را در آب
آب در حوض نبود.
ماهیان میگفتند:
" هیچ تقصیر درختان نیست.
ظهر دم کرده تابستان بود،
پسر روشن آب، لب پاشویه نشست
و عقاب خورشید، آمد او را به هوا برد که برد

امشب این قسمت از شعر سهراب را توی فیلم ساعت شنی خوند , فوق العاده بود .
نمیدونم چرا از کلمه ی ماهی ها خیلی خوشم میاد !

پیغام ماهی ها - حجم سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر