تقصيرات ما ...

ماه هيچ وقت پشت ابر نمي مونه !
خدا از سر تقصيرات همه ي ما بگذره

پي نوشت: نميدونم چرا خيلي خوابهام درست درمياد !

۲ نظر:

نوشته های پشت شیشه گفت...

حداقل بگو چی خواب دیدی؟ ای خوابگزار اعظم...

ناشناس گفت...

نمی دونم واقعا اعتقاد به تعبیر خوابت این همه ارزش داره؟
اونقدر که .....

ارسال یک نظر