چشمهایم

صبح ساعت 6:30 از خواب پا میشه , میشه پای کامپیوتر تا 7:30 , میره سرکار از 7:45 میشنه پای کامپیوتر تا 2:30 , میره خونه از 2:45 میشینه پای کامپیوتر , همون جا ناهار می خوره , ظهر ها نیم خوابه , از خونه بیرون نمیره عصرها , همش پای کامپیوتره تا ساعت 2-3 نصفه شب !

من نمیدونم چی توی این اینترنت هست !

آخرشم اینه که دیگه چشماش به زور جایی را می بینه !

اینم یک جور اعتیاده !

۲ نظر:

ارسال یک نظر