آبله مرغون

عنوان صحيح: آبله مرغان

چند روزه توي چشام انگار يك چيزيه !
من وقتي يكي از همكارام نقطه نقطه بود باهاش دست دادم
يعني ميميرم ؟
:((

نه من جوونم
آروز دارم :D

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر