گناه

گناه فقط اين نيست كه مشروب بخوري
گناه فقط اين نيست كه دست نامحرم بگيري
گناه فقط اين نيست كه ديوار خونه كسي بري بالا
گناه فقط اين نيست كه نامحرم بدن ات را ببينه و مجبور بشي يقه ات را ببندي !
گناه فقط اين نيست نماز نخوني و خمس و زكات ندي و روزه نگيري
گناه ميتونه يك ريال حق كسي را خوردن باشه !

نماز و مسلموني و صف اول نماز وايسادن و دولا و راست شدني كه پشت اش هزار گناه باشه چه فايده ؟!
بيا بگو چه فايده ؟!

كاش ميتونستم اسمت را بنويسم كه جواب بدي !!
فقط حاج آقا حاج آقا به ناف اش مي بندند !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر