خواب ابدی

دوست دارم بخوابم
فقط بخوابم
یک جایی بخوابم که باد خنکی بیاد
وسط یک دشت بزرگ
زیر یک درخت

یا لب دریا روی ماسه های داغ ساحل

حضرت علی (ع)
مردم در خوابند, هنگامی که می میرند بیدار می شوند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر