عشق جرقه است

عشق جرقه ی آتشی است که هیچگاه خاموش نمی شود ...

۱ نظر:

ارسال یک نظر