نعمت های خدادادی

خدا به هر کسی چیزهایی میده و چیزهایی نمیده , هیچ انسانی کامل نیست
خدا همه چیز را به یکی نمیده !عشق , ثروت , علم , محبت , توانایی کمک کردن , توانایی بخشش , حتی به همه حونه نمیده , به همه ماشین نمیده , هر کسی چیزی را کم داره اما وظیفه کسی که داره اینه که به دیگران هم ببخشه و کمک کنه ولی بعضی از اونهایی که هر چیزی را دارند اونقدر استفاده نمیکنند تا خدا اونا را ازشون میگیره !
علمی دارید باید به دیگران یاد بدید , توانایی محبت کردن دارید به دیگران محبت کنید ...
خدا بیشترش را بهتون میده ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر