مثل هیچ کس

به نابودی کشوندیم تا بدونم
همه بود و نبود من تو بودی


بدونم هر چی باشم بی تو هیچم
بدونم فرصت بودن تو بودی

همه دنیا بخواد و تو بگی نه
نخواد و تو بگی آره... تمومه

همین که اول و آخر تو هستی,
به محتاج تو محتاجی حرومه

پریشون چه چیزا که نبودم
دیگه میخوام پریشون تو باشم

تویی که زندگیمو آبرومو
باید هر لحظه مدیون تو باشم

فقط تو میتونی کاری کنی که
دلم از این همه حسرت جدا شه

به تنهاییت قسم تنهای تنهام
اگه دستم تو دست تو نباشه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر