من از ...

من از پشت شبهای بی خاطره
من از پشت زندان غم آمدم

من از آرزوهای دور و دراز
من از خواب چشمان نم آمدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر