جواب

بهم گفت برو جواب را واست میارند
از روزی که گفت جواب را میارند همش فکر میکنم جواب را یک موتوری میاره دم در خونه !

از اون روز همش از صدای موتور سرسام میگیرم

همش تا موتوری رد میشه انگار داره از وسط بدن من رد میشه !

هنوز جوابش را هم نیومده !

۱ نظر:

ناشناس گفت...

واقعا که انتظار خیلی سخته. امیدوارم انتظار شما و همه و از جمله خودم به پایان برسه.

ارسال یک نظر