منم حرف دارم !

منم حرف دارم بزنم ؛ فکر نکن اگر من چیزی نمیگم یا جواب نمیدم حرفی برای گفتن ندارم , منتها تو یک چیزی همین جوری می پرونی و میگی ولی من اونقدر حرف دارم که اگر بزنم تو دیگه سر جات نیستی ! تو و خیلی ها دیگه موندگار نیستین !

پس دهن منو باز نکن نذار من حرف بزنم !

ترجیح میدم آدم بده باشم و حرفها را توی خودم بریزم :)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر