یا تو خری یا خودت را به خریت میزنی !

دبیرستان که بودیم معلم جغرافیا واسمون فیلم میذاشت و میرفت , بچه ها از این ساعت کنترلی داشتن فیلم میبردن جلو و سر 30 دقیقه فیلم تموم می شد و بچه ها تو سر و کله همه دیگه , چند ماه گذشت یک روز اومد گفت من این فیلم همش 1:30 ساعت هست چجوری زود تموم میشه , یکروز پائیدمون و فهمید چیکار میکنیم , اومد گفت کی اینجوری کرد ؟ همه گفتند آقا فیلمش 30 دقیقه بود , معلم جغرافیا در اومد گفت یا تو خری یا خودتا به خریت میزنی , من که میدونم چه غلطی میکردین

روز بعد تا فیلم گذاشت بچه ها دوباره فیلم زدیم رفت جلو , عصبانی از صدای شلوغی کلاس اومد تو , یک دفعه یکی اداشو در آورد با همون لحن گفت یا تو خری یا آقاد ( ت ) خره با لهجه ای اصفهانی کلاس رفت روی هوا

۱ نظر:

ناشناس گفت...

نمي دونم از اذيت معلما چي نصيب دانش آموزا مي شه آخه!

ارسال یک نظر