یادم باشد هر چیزی مرزی دارد ولی نه همیشه !

یادم باشه و یا بهتر بگم یادمون باشه برای همه چیز توی زندگی مرز تعیین کنیم , کار , زندگی , درس , دوستی ها و غیره .. تا بتونیم موفقط باشیم , موفقیت هر کسی در گرو همین مرز بندی هاست , بین همه چیزایی که گفتم بودن مرز هست , گاهی خیلی سخته این مرز بندی ولی باید عملی اش کرد .

گاهی نبود این مرز بندی ها آدم را فلج میکنه , فکر آدم فلج میشه که با هر اتفاقی دیگه آدم دست و دلش به کار نمیره و نمیتونه درس بخونه !

البته این مرز بندی این روزها واسه ایرانی ها خیلی سخت شده !

دلیل موفقیت برخی همین مرز بندی ها است .

این چند شبه اصلا نخوابیدن یعنی نمیتونم بخوابم ! ظهرها هم تا میام بخوابم همش تو فکرم , تا خوابم میبره یک هوای به نظر مه آلود میاد - عاشق هوای مه آلود هستم - فکر میکنم خیابونمون مه آلوده , چون دوست دارم صبح به صبح هوا مه آلود باشه اما یک دفعه چشام میسوزه و چند تا موتور سوار میان طرفم و خواب میپرم !

۱ نظر:

ارسال یک نظر