دیروز

دیروز ، یه سوال بی جوابه
دیروز ، یه توهم ، یه خوابه
دیروز ، تو قولت رو شکستی
دیروز یه صدای بی احساسه ، اقرار به خیانت بدون هراسه

اگه ثانیه هات می سوزن تو آتیش گذشته ، تو خودت مقصری


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر