ما چه دنیای زیبایی داریم

آدم خوب ها پاداش میگیرند و با هم ازدواج میکنند بر اساس اصل خوب با خوب ( کبوتر با کبوتر )
آدم بدها - که معمولا پولدار هستند - توسط پلیس دستگیر میشن و به سزای اعمالشون میرسند

تکمیلی:
آدم خوبا چادر دارند و ریش
آدم بدها موهاشون بیرون و پولدارن و سه تیغه میکنند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اي كاش تو زندگي واقعي هم همينطوري بود!

ارسال یک نظر