گاهی مردها به هم نامحرم میشوند ...

ببین اگر من نامحرم هستم بهت طوری نیست , جلوی من چادر سرت کن , مشکلی نیست از نظر من , خب بعضی وقتا مردها هم بهم نامحرم میشوند و باید چادر سر کنند !

یک راه دیگه هم هست خواستی هم بیا یک صیغه میخونیم !

۲ نظر:

ارسال یک نظر