به کودکان گوش کنید

روز کودک , بزار ببینم فکر کنم 20 سالی گذشته باشه ازش برای من و همسن و سالان من ولی هنوز در دنیا چند صد میلیون کودک وجود دارد , کودکانی هر کدام روز خود را به گونه ای خاص آغاز میکنند , چند هزار نفر به مدرسه میرن ولی در مقابل چندین هزار کودک نیز پشت وانت سر چهارراه ها پیاده میشن تا با شیشه پاک کردن و اسپند دود کردن و فال فروختن و گل فروختن روز خودشون را شب کنند .

براستی هزاران کودکی که از کمترین حق برخوردارند کجا دیده میشوند ؟

کودکان فقیر هموطن و کودکان آفریقایی نمونه هایی از هزاران هزار کودکی هستند که سرنوشتی نامعلوم دارند

ای کاش به جای این همه انرژی هسته ای و هلوکاست و فلان و بمان کمی به کودکان گوش میکردند , به کودکان کار , کودکان فقر , کودکان محروم از تحصیل , کودکان بیمار , کودکان بی سرپرست , کودکان سرطانی , کودکان معصومی که گناهی ندارند ...
 


آهنگ کودکان خیابانی از مرحوم ناصر عبدالهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر