سنگ‌ریزه‌ها

چند روز پیش با سرعت بالایی توی اتوبان در حرکت بودم، جلوتر از من یک کامیون که پر از سنگ بود حرکت میکن، در همین که با سرعت میخواستم از کنار کامیون رد بشم ناگهان یک سنگ ریزه از پشت کامیون به سمت ماشین پرت شد و یک ترک خیلی بزرگ روی شیشه ماشین به جای گذاشت.

وقتی داریم با سرعت حرکت میکنیم باید انتظار این را داشته باشیم هر چیزی ممکنه ما را از مسیر منحرف کنه یا شیشه امون را خرد کنه، بستگی به میزان خسارت داره ولی گاهی پیش میاد حتی یک سنگ ریزه هم هر چقدر هم کوچک باشه ما را از مسیر منحرف کنه یا در مسیر حرکت امون وقفه ای ایجاد کنه.

یکی از اون سنگ ریزه ها به من اصابت کرده ...

۲ نظر:

امیررضا گفت...

خوب بود!

آرزو گفت...

سنگریزه را کنار بزن و استوارتر از قبل به کارت ادامه بده

ارسال یک نظر