خب منم خسته میشم

خب منم خسته شدم خسته شدم خسته شدم
هی میگی اشتباه گفتی
زود گفتی دیر گفتی
سر جات واینسادی
خب منم خسته میشم دیگه
زود رفتی، یواش رفتی
تکون نخور، نفس نکش
آخه منم میخوام برم دیگه
میخوام برم خونه امون، نمیخوام


۱ نظر:

آرزو گفت...

یادش بخیر.خیلی قصه های مجید را دوست داشتم.

ارسال یک نظر